• Hitta ditt boende i Vaggeryds kommun

    Oavsett var du väljer att bo är det sällan långt till centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd eller för den delen till Jönköping som du når på 20–30 minuter. Välkommen till Vaggeryds kommun!

    Boende

  • Enkelt och nära – så är det att bo och leva här

    Och det blir allt viktigare för allt fler – att livet är just enkelt och nära. Har du barn, är tid en bristvara. Är du äldre, vill du kunna klara dig själv. Att kunna bo som man vill, med gångavstånd till det man behöver – det ger frihet och livskvalitet. Välkommen att bo och leva i Vaggeryds kommun, du också!

    Leva