Tillgänglighetsredogörelse för boivaggeryd.se

Vaggeryds kommun står bakom den här webbplatsen. Det här sidan beskriver hur boivaggeryd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Brister på webbplatsen" för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av boivaggeryd.se?

Om du behöver innehåll från boivaggeryd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Brister på webbplatsen

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs nedan har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Vi är medvetna om följande brister:

 • Vissa innehållsbärande bilder på vaggeryd.se saknar textalternativ (alt-texter). Vi jobbar med att åtgärda detta och arbetet beräkas vara färdigt under slutet av 2022.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Det finns länkar som saknar länkbeskrivning.
 • Det finns bilder som saknar textalternativ.
 • Att inmatningsknappar saknar urskiljbar text.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Vissa färger uppnår inte kontrastkraven.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Kontrast mellan bakgrund och text ligger på flera platser under det godkända värdet och kan bli svår att urskilja.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • PDF-dokument som publicerats före 23 september 2018 kan ha olika grad av tillgänglighet
 • Filmer publicerade före 23 september 2020 kan sakna text och syntolkning

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av boivaggeryd.se. Senaste granskningen gjordes den 13 mars 2022.

Webbplatsen lanserades den 23 juni 2014.