Tomterna på Västra Strand börjar ta form

Under veckan har några kommande gränspunkter för tomterna på norra delen av Västra Strand markerats.

Gränspunkterna används av lantmäteriet som kontrollpunkter inför den fortsatta avstyckningen. Detta för att kvalitetssäkra koordinaterna på de blivande fastighetsgränserna. När gatan och infrastrukturen är utbyggd kommer alla gränsrör att slås ner i marken.