Stubbar grävs bort på Västra strand

Från och med vecka 49 har Tekniska kontoret påbörjat arbetet med att anlägga nya tomter, kommunala gator samt vatten och avlopp enligt antagen detaljplan på Västra strand.

Arbetet inleds med att gräva bort stubbar på tomtmark och bryta asfalt i Slåttergatan. Slåttergatan kommer under en period vara grusbelagd. Vi ber trafikanter att köra försiktigt med hänsyn till ojämnt underlag.

Arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet kommer att pågå fram till sommaren. Grävmaskiner och andra tunga fordon kommer röra sig på arbetsområdet och gatorna. Vi ber om ursäkt för eventuella störningar som detta arbete orsakar.