Kvartersnamn klara på Västra strand

Norra delen av västra strand har fått sina kvarter namnsatta och även den nya gatan har ett namn.

Kvartersnamnen är:

  • Årstiden
  • Höstlövet
  • Sommarängen
  • Vårdagen

Dessa kvarterssnamn ligger som grund till de nya fastighetsbeteckningarna som kommer att sättas. Lantmäteriet kommer även numrera kvarternsnamnen. De blivande fastighetsbeteckningar kommer bli exempelvis Årstiden 5, Årstiden 9, Höstlövet 2, Sommarängen 1, Vårdagen 11 osv. Numreringarna till varje tomt fastställs under avstyckningen.

Nya gatan kommer heta Sommarvägen och adresserna sätts när avstyckningarna klara.

Kartbild över Västra strand.