27 tomter på norra delen av Västra Strand

Plantolkningen är klar. Det kommer bli 27 stycken tomter på den norra delen av Västra Strand.

De 27 tomterna kommer bli mellan 1 100-1 600m². Tomterna är avsedda för egnahemsbyggnation, det vill säga byggande av hus i egen regi. Avstyckningsansökan är inskickad till lantmäteriet som fastställer de exakta gränserna och arealerna.

Fastighetsgränser med cirkamått.