Varför är det viktigt att arbeta med centrumutveckling?

Utan ett levande och attraktivt centrum med flera olika sorters butiker, är det svårt att argumentera fördelarna med att bo och leva i en mindre kommun.

Fördelarna med att bo i en småstad är ju bland annat att livet blir enklare när allt finns nära. Och då räcker det inte att säga att tre mil bort finns allt du behöver. Därför är det viktigt att vi arbetar med att utveckla handeln och våra centrum i Vaggeryd och Skillingaryd.

Vi gör det tillsammans

Ansvaret för att driva arbetet med centrumutvecklingen i Vaggeryds kommun ligger på kommunledningen och kommunens näringslivsbolaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Idag har man fått de två handlarföreningarna i Vaggeryd och Skillingaryd och fastighetsägarna att se betydelsen av att arbeta ihop med kommunen och tillsammans med varandra.

I LEADER-projektet Handelsplats Göra Skillnad skapades bland annat en gemensam marknadsplan och ett marknadsföringskoncept "Vår lilla stad" som handlarna numera samlar sig under. Idag organiserar handlarna sig även i ett Handelsutskott som ihop med en Centrumgrupp, bestående av representanter från handeln, fastighetsägare, näringslivsrådet och kommunen, gemensamt arbetar för att utveckla våra centrum så att kunderna trivs och handlarna frodas.