Byarums skola

Nygamla skolan och förskolan i Byarum ger bra förutsättningar

Det märks att de är väldigt stolta över sin nya skola i Byarum, förskolechefen Ann-Margret Johansson och rektor Helen Bengtsson Carlström. Och de intygar att personalen, förskolebarnen och eleverna är minst lika stolta. I ett år har de väntat på att få flytta in i sin nyrenoverade och utbyggda skola i Byarum.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet. De förutsättningar som vi har fått i den fysiska miljön både inne och ute är nog svåra att överträffa, säger Ann-Margret.

– Vi har fått vara med från början och planera både den invändiga och utvändiga miljön så att det blir en bra lärandemiljö. Vi jobbar mycket med det och tycker att det är viktigt att innemiljö och utemiljön hänger ihop på ett bra sätt.

Även barnen har fått vara delaktiga i utformningen, speciellt vad gäller den konstnärliga utformningen där konstnären plockat upp verk som barnen gjort i den utsmyckningen som ännu inte kommit på plats. 

Ann-Margret Johansson och Helen Bengtsson Carlström

Ann-Margret Johansson och Helen Bengtsson Carlström.

Ateljen på Byarums skola

En trygg lärandemiljö

Barnen börjar på förskolan i Byarum som 1-1,5 åringar och kommer att växa tillsammans med de äldre barnen hela vägen upp till årskurs 3

– Det blir inget dramatiskt med att börja skolan, vilket skapar en trygg miljö. Barnen möter all personal som jobbar på enheten redan från början. Vi har tydligt uttryckt vikten av att samarbeta och verka tillsammans över ålders- och verksamhetsgränser på den här enheten. Nu har vi fått ännu bättre förutsättningar för det och det är nog lite unikt, säger Helena

Enkelt att leva på landet

I Vaggeryd finns det en bred politisk enighet kring att försöka ha kvar landsbygdsskolorna som gör det lättare för barnfamiljer att bosätta sig på landet. Satsningen som nu gjorts i Byarum är på grund av att det finns mycket barn i yngre åldrar nu i trakterna

– Det är viktigt att hela kommunen kan leva och närhet till förskola och skola i de tidiga åren är en viktig del för att skapa de förutsättningarna, säger Viktoria Önneby, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

I den nybyggda delen av Byarums skola finns en flexibiliteten i lokalerna som gör att det enkelt går att göra om förskolelokalen till en skollokal. Därför är det en långsiktig satsning som också kommer hålla över tid även om elevantalet i olika åldersgrupper kan variera

– Med en ny bra skola och förskola och den andan som finns här så blir det ju också mer attraktivt att bo här. Skolan ligger ju även geografiskt väldigt bra, nära E4:an och Jönköping. Vi har även märkt att skolan nu blir en attraktiv arbetsplats ner vi gjort rekryteringar av personal, säger Ann-Margret. 


Invigning med öppet hus den 22 maj

Fredagen den 22 maj blir det invigning med pompa och ståt. Då kommer speciellt inbjudna gäster och på eftermiddagen blir det öppet hus för allmänheten. Att invigningen inte blir förrän i maj beror på att utemiljön, inredningen och den konstnärliga utsmyckningen ska bli helt färdigställd.