Bra arbetsmarknad och pendlingsmöjligher i Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun ligger tre mil söder om Jönköping, mitt i det demografiska Sverige. Med det menas att det bor ungefär lika många människor söder om oss, som norr om. Att vi har nästan lika långt till våra tre storstadsregioner - Stockholm, Göteborg och Malmö gör påståendet att vi ligger mitt i, än mer sant.

Bra pendlingsmöjligheter

Att en mindre kommun har goda kommunikationer, är skillnaden mellan nedskärningar och nyinvesteringar. Vaggeryds kommun har mycket goda kommunikationer och är också en av länets mest investeringsvilliga kommuner. E4:ans motorväg och järnväg går rakt igenom vår kommun och vi har även en expansiv kombiterminal med direktlänk till Göteborgs hamn. Jönköping Airport som ligger endast ett par mil norr om oss, har charterförbindelser till stora delar av Europa och flygfrakt till och från Norden. 

Arbetsmarknaden

I Vaggeryds kommun finns det ungefär 500 aktiva företag, där den moderna tillverkningsindustrin dominerar. Vår plats signum - möbelindustrin, sysselsätter var tredje industriarbetare och inom den kommunala verksamheten arbetar ca 1 200 medarbetare. Vaggeryds kommun är alltså inte bara en boendekommun, här finns också många olika arbetstillfällen.

Kommunens näringslivsbolag, Vaggeryds Näringslivsråd arbetar brett med kommunens näringslivsfrågor och poängterar att behovet av rätt kompetens är alltid stort hos företagen i vår region - Gnosjöregionen. Där spelar Högskolan i Jönköping och de YH-utbildningar som erbjuds i Vaggeryd och närliggande städer som Värnamo och Nässjö, en viktig roll.

Avstånd till närliggande orter

Avstånden är beräknade från Vaggeryds tätort.

  • Jönköping: 31 km – 20 min med bil (41 km från Skillingaryd)
  • Värnamo: 40 km – 30 min med bil (30 km från Skillingaryd)
  • Gislaved: 55 km
  • Gnosjö: 43 km
  • Anderstorp: 50 km
  • Sävsjö: 43 km
  • Nässjö: 42 km
  • Växjö: 103 km