Vill du sälja tomt eller mark för småhusbyggnation?

Det finns ett stort intresse för att flytta och bygga hus i Vaggeryds kommun. Efterfrågan på tomter är stor, både i tätorterna och på landsbygden.

Med anledning av det stora intresset arrangerade Vaggeryds kommun en markägarträff den 24 januari för privata markägare som var intresserade av att sälja mark eller tomt.

Det är många som hör av sig till oss och frågar om lediga tomter i Vaggeryds kommun, både i centralorterna och utanför. Vi ville se om det fanns ett intresse från privata markägare att sälja mark och därför ordnade vi en markägarträff, säger Tina Blomster, samhällsutvecklare på Vaggeryds kommun.

Markägarträffen lockade många intresserade och därför har Vaggeryds kommun beslutat att lansera en sida på boivaggeryd.se, där privata markägare kan anmäla sitt intresse om man har mark att sälja.

Under markägarträffen anmälde flera sitt intresse för att finnas med på boivaggeryd.se och på så vis visa den mark de kan tänka sig att sälja. Den 5 februari lanserade vi sidan på boivaggeryd.se och är man intresserad av att sälja mark kan man göra en intresseanmälan. Vi kommer att uppdatera sidan 2 gånger per år och i början av 2019 kommer vi att göra en utvärdering av konceptet, avslutar Tina.