Utvecklingsplan för vattennära mötesplatser längs Lagan

Utifrån tekniska utskottets mål att synliggöra och tillgänglighets­förbättra områdena kring kommunens vattendrag har ett förslag till utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser vid Lagan tagits fram och skickas nu på remiss.

Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt med visions- och värdegrundsarbete för att öka kommunens attraktion hos både invånare, blivande invånare och besökare. Utvecklingsprogrammet för vattennära mötesplatser har tagits fram utifrån detta arbete med följande syften:

  • Öka attraktionskraften genom att skapa unika vattennära mötesplatser vid Lagan.
  • Skapa en samsyn för att bevara och stärka nätverket av natur och vattendrag i landskapet för fungerande livsmiljöer för växter, djur och människor (grön infrastruktur).
  • Skapa en samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från historiska miljöer.
  • Värdera och utveckla ekosystem och dess tjänster, samt skapa förutsättningar för upplevelser nu och i framtiden.

Ge dina synpunkter och förslag

Nu finns det möjlighet att lämna förslag på hur du vill utveckla platser och aktiviteter vid Lagan genom att lägga en lapp i den förslagslåda som finns i receptionen på kommunhuset, Skillingehus i Skillingaryd eller skicka in ditt förslag via e-post till tekiska kontoret, tekniska@vaggeryd.se. Vi vill ha dina synpunkter senast 6 oktober.