Tomter på Götarps hage/Nestors och Västra Strand

Det blir 7 tomter på Götarps hage/Nestors och avstyckningen av 27 tomter på Västra Strand klar i februari 2019.

Plantolkningen för Götarps hage/Nestors är klar. Det kommer bli 7 tomter för egnahemsbyggnation, det vill säga byggande av hus i egen regi. Avstyckningsansökan är inskickad till lantmäteriet för dessa tomter. Tomterna beräknas bli mellan ca 1 000-1 200 m² stora.

Lantmäteriet har återkopplat att avstyckningen av de 27 tomterna på Västra Strand beräknas vara klar under februari 2019.

Kartbild Götarps hage/Nestors.