Skog avverkas för nya bostadsområdet på Västra Strand

Tekniska kontoret har börjat avverka skog på Västra strand i Vaggeryd för att förbereda för det nya bostadsområdet i enlighet med gällande detaljplan.

Skogsavverkningen är ett första steg för att förbereda för markberedning av området för att skapa en infrastruktur i form av gator och ledningsnät. Eftersom marken är ojämn i området har träd tagits ned på ett större område för att möjliggöra utbyggandet av nya bostäder och infrastrukturen.

Plankarta Västra strand

Plankarta Västra strand (klicka för större bild).