Planeringsarbetet för nya tomter pågår för fullt

Tekniska kontoret har avverkat skog på Västra strand i Vaggeryd. Nu ska marken mätas in för att infrastrukturen i området ska kunna detaljplaneras.

Nu är avverkningen klar på Västra Strand. Nästa steg är att mäta in området inför detaljprojekteringen. Inmätning innebär att kommunen mäter området för att kunna planera ytorna i detalj inför utbyggnation av gator, vatten och avlopp, belysning etc.

Arbete pågår även med planering av avstyckning för de blivande tomterna på norra delen av Västra Strand. Detta för att avgöra exakt hur många tomter som får plats på området samt hur stora de ska vara.

Planering pågår även inför projekteringen av nya tomter på Götarps Hage/Nestors med gata och infrastruktur.

Dessutom pågår arbete med planering av utbyggnadstakt, möjligt tomtsläppstidpunkt och när tidpunkt när tomtköparna kan börja bygga på de olika områdena.