Nytt om tomter i kommunen

Plantolkning är beställd för södra delen av Västra Strand och Götarps Hage/Nestors. Samtidigt pågår arbete med rutiner och riktlinjer för försäljning av småhustomter är under framtagande.

Plantolkning är beställd för södra delen av Västra Strand och Götarpshage/Nestors. Rutiner och riktlinjer för försäljning av småhustomter är under framtagande, för att skickas till politiken under december för beslut.

Plantolkning

Plantolkning innebär att man utifrån planmaterialet, dvs plankarta och planbeskrivning översätter detaljplanens linjer och bestämmelser till gränser och rättigheter. Läget för de nya gränserna tolkas fram genom att man läser in detaljplanen i karthanteringsprogrammet så att den åskådliggörs tillsammans med kommunkartan.

Från den tolkade planen konstrueras de nya fastighetsgränserna mot användningsgränserna.

Det är kommunens uppgift att utföra plantolkningen och det juridiska ansvaret har förrättningslantmätaren.

Läs mer på vaggeryd.selänk till annan webbplats