Flygbild över kvarteret Tor

Kvarteret Tor i Vaggeryd möjliggör 160 lägenheter

Nu har detaljplanen för kvarteret Tor i Vaggeryd vunnit laga kraft. Det betyder att det kommunala bostadsbolaget VSBo nu är i full gång att planera byggnationen av lägenheter och trygghetsboende på området. Totalt är det möjligt att bygga 6 hus med ca 160 lägenheter.

– Vi kommer att bygga ut området i etapper och startar med två hus. Ett sexvåningshus med vanliga lägenheter för alla och ett åttavåningshus med trygghetsboende med åldersgräns på 65 år och uppåt. Trygghetsboendet blir som våra tidigare med gemensamma lokaler och värdinna, säger Satu Jonsson, VD på VSBo.

Det blir preliminärt 66 lägenheter sammanlagt i första etappen. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart men preliminärt blir det byggstart våren 2018 och inflyttning sommaren 2019. Huvudsakligen är det tvåor och treor.

När ritningarna på de första husen är klara, troligen i januari 2018, kommer VSBo att bjuda in intresserade till informationsmöte.

– Arbetsnamnet för området har varit Tors trädgård. Vi tänker oss en yttre miljö som man gärna vill vistas i, inte bara passerar. Och självklart ska vi satsa på hög standard och energieffektiva byggnader, säger Satu.

Placeringen av husen

Skissen visar placeringen av flerbostadshusen på området i centrala Vaggeryd.

Skiss som visar placeringen av de sex husen på kvarteret Tor