Förslag på tomtpriser klart

Nu finns förslag på vad tomterna på Västra Strand, Nestors och Skogslund kommer att kosta.

Idag har politiken fått del av taxeförslag för tomterna på Västra Strand, Nestors och Skogslund inför beslut i kommunstyrelsen onsdag 3 oktober och sedan vidare till kommunfullmäktige 29 oktober. Beslutet får laga kraft i slutet av november.

Om beslutet blir enligt förslaget kommer de nya tomterna säljas för 250kr/kvm + 25 000kr i avstyckningskostnad + 10 000 kr i planavgift. Vid bokning av tomt, tas en nyttjanderättsavgift ut om 5 000 kr, som vid köp av tomt dras av den totala köpeskillingen.