Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor när du ska boka och köpa tomt på Västra strand.

Vad kostar det, utöver tomtpriset?

Det är många avgifter man måste räkna med när man ska bygga nytt hus på en tomt. Dessa kostnader varierar mycket beroende på vilka tjänster du väljer och hur dina offerter ser ut.

Förutom kostnaden för tomten, nybyggnadskartan och själva husbygget tillkommer kostnaden för anslutningar av olika slag: vatten och avlopp, elkraft, fiber, med mera. Alla dessa kostnader debiteras av respektive huvudman. Dessutom måste du betala för att söka lagfart och bygglov. Som tomtköpare ligger det på ditt ansvar att undersöka vad som gäller för dessa anslutningar och ansökningar.

När ska tomten vara betald?

När ditt bygglov har blivit godkänt kan du köpa loss tomten av kommunen. I samband med köpet ska du betala priset för tomten.

Vad är nyttjanderätt?

Vaggeryds kommun vill försäkra sig om att det kommer byggas småhus på tomterna, eftersom det ligger på kommunens ansvar att planera orten och utveckla bostadsområdena. För att göra det så säljer kommunen endast tomter som det finns bygglov på. Alltså behöver du först boka tomten och söka bygglov på den innan du kan köpa loss tomten av kommunen.

Du behöver nyttjanderätt för att kunna ansöka om bygglov på en tomt som någon annan äger, i det här fallet kommunen. Att boka en tomt via våra tomtbokningsformulär är synonymt med att ansöka om nyttjanderätt.

Nyttjanderätt har du normalt under sex månader från det att du bokade tomten. Men i fallet med Västra strand kommer du att ha nyttjanderätt fram tills du har tillträde till tomten och sex månader därefter. Tillträdet till tomterna på Västra strand är 1 augusti 2019.

Du betalar 5 000 kronor i nyttjanderättsavgift i samband med att du bokar en tomt. När du bokar via e-tjänsten för bokning så ska denna summan betalas direkt med kort. Om du bokar med hjälp av blankett så kommer en faktura att skickas hem till den angivna adressen.

När du i ett senare skede ska betala köpeskillingen för tomten, så kommer vi att dra av 5 000 kr på tomtpriset så att du får tillbaka de 5 000 kr som du tidigare betalt i nyttjanderättsavgift.

Kan jag välja elnätsleverantör?

Nej, elnätet utanför tomten ägs alltid av ett specifikt företag. På Västra strand är det Vaggeryds energi. Däremot kan du välja vilket elhandelsföretag du vill köpa elen av.

Vad är en nybyggnadskarta?

Så fort du fått nyttjanderätt ska du beställa en nybyggnadskarta. Det gör du hos miljö- och byggnämnden och det tillkommer en avgift för detta.

Nybyggnadskartan behövs när du jobbar med bygglovsansökan. Kartan visar tomtens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Hur snabbt måste jag bygga?

Från det att du har fått bygglovet måste du påbörja bygget inom två år, och färdigställa det inom fem år. Det är plan- och bygglagen (PBL) som bestämmer detta.

Får jag sälja tomten vidare?

När du äger tomten får du sälja tomten vidare. Det är först efter att du har fått bygglov och lagfart som du äger och kan sälja tomten.

Finns fjärrvärme?

Nej, fjärrvärmenät kommer inte att dras till området Västra strand.

Jag har fler frågor, hur tar jag reda på svaren?

Mer fördjupad information om hur du går till väga för att bygga hus och söka bygglov kan du hitta på husbyggarportalen mittbygge.se.

Vatten och avlopp

Teo Magnusson Bejving
VA-chef, Vaggeryds kommun
Tel: 0370-67 82 89
Mejl: teo.magnussonbejving@vaggeryd.se

Elhandel, elnät och fiber

Krister Lundgren
Marknadschef, Vaggeryds energi@vaggeryd.se
Tel: 0393-67 86 30
Mejl: vaggerydsenergi@vaggeryd.se

Bygglov och bygga

Johan Karlsson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 31
Mejl: johan.karlsson@vaggeryd.se

Thomas Andersson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 76
Mejl: thomas.andersson@vaggeryd.se