Aktuella byggprojekt och framtida planer på bostadsområden

Här hittar du information om aktuella byggprojekt och planerad bostadsområden i Vaggeryds kommun.

Tomter på Himlabacken i Skillingaryd

Illustration gata

På Himlabackens soliga slänter i Skillingaryd kan du som värdesätter det enkla livet med närhet till naturen och det lantliga, trivas. Området ligger nära centrum men ännu närmare Fågelfors förskola/skola och Skillingaryds sim- och sporthall. 

Här finns nu ett fåtal fristående tomter kvar att välja mellan. Priset är 200 kronor per kvm för markberedd och byggklar tomtmark.

Kvarteret Illern på Fabriksgatan, Skillingaryd

Illustration av området. Bild: Zenergy

Illustration av området. Bild: Zenergy

Med 23 nya bostäder i kvarteret Illern i Skillingaryd vill företaget bevisa att boendemoduler kan hålla hög kvalitet, vara trivsamma och samtidigt ett kostnadseffektivt val.

Zenergy har köpt ett centralt markområde på 3 000 kvm där de kommer bygga lägenheter i tre huskroppar: 4 ettor, 10 tvåor och 9 treor. Byggnationen är påbörjad under hösten 2017.

Kvarteret Gästgivaren i Skillingaryd

Flygbild kvarteret Gästgivaren i Skillingaryd

Gästgivaren är ett av Skillingaryds mest centrala kvarter och här planeras för ett 100-tal nya bostäder i olika former. Det kommer även byggas olika företagslokaler och mötesplatser. Genom kvarteret rinner ett mindre vattendrag som ska tillgängliggöras och lyftas fram genom nya gångvägar och bidra till att skapa en av Skillingaryds mest attraktiva boendemiljöer. Även Storgatan planeras få en ansiktslyftning genom bland annat anläggande av en pocketpark vid entrén till området.

Detaljplanen vann laga i kraft våren 2017. Det kommunala bostadsbolaget VSBo planerar att bygga två punkthus med lägenheter och kommunen planerar för att bygga ett vård- och omsorgsboende.

Kvarteret Räven i Skillingaryd

Karta planområde Räven i Skillingaryd

Här planeras cirka 7 radhus och ska bli en fortsättning på området söder om Räven. Målet är att uppnå samma trevliga känsla av småskalighet. Räven ligger i centrala Skillingaryd med närhet till handel och service. Det är även gångavstånd till buss- och tåghållplats med bra pendlingsmöjligheter.

Detaljplan skickas ut på samråd under hösten 2017.

Nya bostadsrätter i Vaggeryd

Hus med lägenheter i grönska

GT Väst kommer bygga nya hus med bostadsrättslägenheter på Jönköpingsvägen i centrala Vaggeryd. Totalt 18 bostäder i storlekarna 66 kvm resp 91,2 kvm med funktionell och spännande planlösning.

Lägenheterna byggs på tidigare lucktomter och får ett bra läge gångavstånd till centrum. Det blir två huskroppar, en på Korpgatan 19/Jönköpingsvägen 31 och en Sjögatan 1/Jönköpingsvägen 30 med 8 respektive 10 lägenheter. Det kommer att finnas fiberanslutning i varje lägenhet genom Navnet även TV går att koppla på.

Priset kommer att hamna för en tvåa: 1 150 000:- och för en tre/fyra 1 450 000:-. Hyran blir för en tvåa ca 2900:- resp trea ca 3800:-

Det finns möjlighet att väljat färg, golv, kök och badrumsinredning.

Lägenheterna säljs genom Fastighetsbyrånlänk till annan webbplats, Bodil Mattson, mäklare, tel: 0370-15770

Kvarteret Tor i Vaggeryd

Flygbild kvarteret Tor i Vaggeryd

Det kommunala bostadsbolaget VSBo kommer under 2018 börja bygga två av de planerade sex husen med hyreslägenheter på kvarteret Tor i Vaggeryd. I första etappen blir det ett trygghetsboende med 45 lägenheter för personer över 65 år samt ett vanligt hyreshus med 35 lägenheter på två eller tre rum och kök mellan 55–79 kvadratmeter.

Läs mer om Tor-lägenheterna

 

12 kedjehus på Lyckorna i Vaggeryd

Illustration kedjehus

Pålssons Bygg kommer bygga 12 nya kedjehus på området Lyckorna i Vaggeryd med inflyttning 2019. Lyckorna ligger naturnära, med Lagan runt knuten, i utkanten av Vaggeryds tätort, ändå är det inte långt till centrum. Husen säljs genom mäklarna Husman och Hagberg i Vaggeryd.

Tomterna blir på ca 500 kvadratmeter och bostadsytan ca 105 kvadratmeter. Till huset hör också carport och ett kallförråd. Pris från 2 995 000 kronor

Mer information finns på Pålssons byggs hemsidalänk till annan webbplats

Västra Strand, Vaggeryd 3,5 km

Planområdet för utökning av bostadsområdet Västra Strand i Vaggeryd

Det planerade bostadsområdet är en fortsättning på befintligt utbyggnadsområde utmed Hjortsjöns västra sida. Här planerar kommunen för att skapa förutsättningar och möjliggöra för ca. 50 småhus. Området ligger naturnära och i anslutning till Hjortsjön.

En ny detaljplan för Västra Strand i Vaggeryd är på gång. Tomterna beräknas bli byggklara 2019. Inga tomter gå i dagsläget att boka.

Götarps Hage, Vaggeryd 1,5 km

karta över planområdet Götarps Hage

På Götarps Hage, eller Nestors som vissa kallar området planerar kommunen att bygga ca. 50 bostäder i forma av villor, rad- och parhus. Området ligger mycket naturskönt med närhet till både Lagans vattendrag och Östermo
friluftsområde.

Det pågår arbete med en ny detaljplan för området Götarps Hage i Vaggeryd. Om förslaget till detaljplan går igenom kommer det bli möjlighet att bygga, villor, rad- och parhus. Möjlig byggstart i slutet av 2018.

Östra Strand i Vaggeryd

Skogsområde vid sjö

På kommunfullmäktige i maj 2016 beslutades det att en del av östra sidan av Hjortsjön, totalt ca. 15 hektar exploateringsbar mark, ska bebyggas med olika slags bostäder och upplåtelseformer. Ambitionen är att skapa ett nytt attraktivt
bostadsområde där områdets utformning ska ta stor hänsyn till den omkringliggande miljön och naturvärden. Cirka 200-300 bostäder planeras det för.

Upphandlade konsulter har fått i uppdrag att ta fram en grundläggande idéskiss över området. Under hösten 2017 har allmänheten haft möjlighet att ge synpunkter på arkitektförslagen. Nästa steg är att kommunstyrelsen ska besluta om vilken arkitekt som får förfina sitt förslag och vad man då ska prioritera.

När arkitektens förslag är klart kommer en detaljplan behöva tas fram. Detta bostadsområdet kommer tidigast kunna bebyggas i slutet av 2020 om det beslutas att gå vidare med området.

Karlsborg i Vaggeryd

Karta planområde karlsborg i Vaggeryd

Kvarteret Karlsborg ligger i centrala Vaggeryd, nära förskola, skola och med gångavstånd till tåg- och busstation. På fastigheterna Karlsborg 1 och 2 vill kommunen möjliggöra för ett flerbostadshus.

Detaljplanen är på samråd under hösten 2017.

Kontakta oss

Vaggeryds kommun
info@vaggeryd.se

0370-67 80 00