Lantliga privata tomter

Inom Vaggeryds kommun finns ett antal markägare som anmält sitt intresse att sälja mark till privatpersoner som vill skapa sig ett boende på landsbygden. Såväl storleken på tomt som priset är inte fastställt i förväg, utan måste diskuteras med respektive markägare. Förutsättningarna för kommunalt vatten och avlopp varierar också. 

Bondstorp

I Bondstorp, 2,5 mil sydväst om Jönköping, på området Sörängen finns ett antal privata sjönära tomter till försäljning. För mer information, var god kontakta oss på info@vaggeryd.se eller telefon 0370-67 80 00.

Tofteryd och Hagshult

Är du intresserad av att köpa mark inom någon av dessa två socknar, var snäll och kontakta Per Olof Toftgård, ordförande i kommunens tekniska utskott. Han nås på telefon 070-568 39 25 eller via e-post per.olof.toftgard@vaggeryd.se

Övriga delar i kommunen

Byarum, Bondstorp, med flera

Vid intresse för markköp i andra delar inom Vaggeryds kommun, kontakta Johnny Wackt, ordförande i kommunens miljö- och byggnämnd på telefon 070-604 06 39 eller via e-post johnny.wackt@vaggeryd.se

Kontakta oss

Vaggeryds kommun
info@vaggeryd.se

0370-67 80 00